Hitta

Konsultmäklare

Utvalda konsultmäklare

Vad är en konsultmäklare?
En konsultmäklare är en mellanhand mellan någon som behöver en konsulttjänst ("köparen") och ett konsultbolag eller en frilansare ("säljaren"). Konsultmäklaren baserar helt, eller delvis, sin konsultaffär på underkonsulter, dvs. konsulter som inte är deras anställda.
Vilka typer av konsultmäklare finns det?
Här kan du hitta allt från rena konsultmäklare till konsultbolag med en liten underkonsultaffär. Det finns flera typer av konsultmäklare:

Ren konsultmäklare

Säljer enbart andras konsulter och har alltså inga egna konsulter alls.

Konsultbolag för frilansare

Är strukturellt sett i princip är samma sak som en konsultmäklare, med den skillnaden att alla konsulter som används som underkonsulter faktiskt är frilansare.

Konsultbolag med underkonsulter

Ett konsultbolag som även har en underkonsultaffär agerar tekniskt sett delvis som en konsultmäklare.
Vad gör en konsultmäklare?
Matchning - Konsultmäklare bygger upp mindre nischade nätverk med konsulter och frilansare som de bedömt vara duktiga, vilket gör att de snabbt kan matcha köparens behov med rätt person i sitt nätverk.
Administration - Som uppdragsgivare fungerar konsultmäklaren som representant för den konsult eller frilansare som väljs ut för uppdraget. De hanterar därmed ofta allt från kontrakt, tidrapportering och fakturering för uppdraget.
Vilka fördelar finns det som kund att anlita en konsultmäklare?

Tidsbesparing och matchning

Rätt konsultmäklare kan, genom matchning i sitt nätverk, klart minska tiden det tar att få rätt konsult på plats.

Administration

Administration från ax till limpa, dvs. hela processen från förfrågan till utvald konsult, avtalshantering, onboarding, tidrapportering, fakturering till avslutat kontrakt.

Struktur och översikt

Köpare av konsulttjänster använder ofta konsultmäklare för att förenkla sitt konsultinköp. Genom konsultmäklaren får köparen en motpart istället för många. Dessutom kan konsultmäklaren ge köparen en tydlig översikt av deras samlade konsultinköp.
Vilka ord används för konsultmäklare?
Konsultmäklare kallas ofta för konsultförmedlare, men på engelska kallas de sällan "consultant brokers". Vanligare är att de kallare sig för "consultant agencies", "consultant providers" eller "consultant intermediaries".
Vad är en Managed Service Provider?
Ett naturligt steg för större konsultmäklare är att bli en MSP (Managed Service Provider), vilket innebär att de kliver in hos kunden och fungerar som en inköpsenhet för hela eller delar av kundens behov. Detta leder oftast till större konsultvolymer, men med pressade marginaler.
Är Brainville en konsultmäklare?
Nej, Brainville är inte en konsultmäklare. Brainville är en marknadsplats där konsultmäklare och konsultköpare gratis kan annonsera ut sina konsultbehov. Under 2021 annonserades runt 40.000 uppdrag på vår plattform.
Historik
Då prisutvecklingen för konsulter gick långsamt under tidigt 2000-tal samtidigt som konsulternas lönekrav ökade minskade möjligheterna för konsultbolagen att gå runt. Det blev helt enkelt mindre lönsamt.
Brainie acting as a paragraph separator
Det här ledde till att allt fler blev frilansare eller startade mindre konsultbolag där man kunde klara sig med enbart konsulter, dvs. inga säljare eller annan personal, vilket öppnade dörren för dagens konsultmäklare. Frilansare och konsultbolag utan egen säljkraft behöver stöd för just den delen av verksamheten.
Brainie acting as a paragraph separator
Konsultmäklare har funnits länge i Sverige och den största och äldsta är Ework Group. En av de tidiga utmanarna till dem hette Madeo och därifrån kommer Brainvilles grundare. Bara i Sverige finns nu hundratals konsultmäklare.
Brainie acting as a paragraph separator
Många konsultmäklare arbetade ursprungligen på ett sätt som liknade rekryteringsbolagen innan LinkedIn – de byggde upp väldigt stora nätverk av frilansare och konsulter och byggde egna leverantörsportaler. Problemet med detta var att frilansarna och konsulterna fick ägna alltmer tid åt att finnas i alla leverantörsportaler. Samtidigt så var det knappast ett modernt eller optimerat förhållningssätt till nätverk. Alla leverantörer kan inte finnas i alla nätverk, särskilt inte när nätverkens antal ökade i takt hela tiden.
Brainie acting as a paragraph separator
Lösningen var Brainville – ett nätverk som alla konsultmäklare och övriga konsultköpare kan använda. Det här tar bort bördan från konsultmäklarna att bygga enorma databaser med CVn och egna leverantörsportaler. De kan nu i stället fokusera på att bygga personliga, nischade nätverk med kvalificerade konsulter och frilansare vilket ger direkt nytta för deras kunder. Det förenklade också vardagen ordentligt för frilansarna och konsultbolagen som kunde få all information samlad på ett ställe – alla uppdrag, alla konsultprofiler, beläggningsinformation med mera. Dagens delningsekonomi i ett nötskal!